Home

De Baptistengemeente Heerenveen is een kleine warme gemeente waar mensen zich snel op hun gemak en thuis voelen. Waar ruimte is voor je eigen opvattingen en kijk op het geloof. Waar oprechte zorg is voor elkaar en mannen en vrouwen gelijkwaardig zijn.
De doop door onderdompeling is een belangrijk kenmerk van onze gemeente maar belijdende leden uit andere kerkgenootschappen kunnen ook lid worden.
Voorganger is Ds Pauline Euving-Bremer die pastorale zorg tot kerntaak heeft.

De Baptistengemeente is aangesloten bij de Unie van Baptisten Gemeenten in Nederland en zoekt nadrukkelijk het contact met andere kerkelijke gemeenten en maatschappelijke organisaties in Heerenveen e.o.

Baptistengemeente Heerenveen heeft de intentieverklaring getekend waarmee zij de uitgangspunten van Regenbooggemeente Heerenveen onderschrijft. Een regenbooggemeente zet zich actief in voor sociale gelijkheid voor de LHBTIQ+ gemeenschap. Dit kan onder meer door voorlichting, educatie en uiteenlopende activiteiten om de tolerantie te verhogen

Diensten

Elke zondag om 10.00 wordt er een dienst gehouden in ons kerkgebouw Pniël te Heerenveen en meestal geleid door voorgangers van buiten de eigen gemeente.
Gasten zijn van harte welkom. Een ieder die zich een kind van God weet is van harte uitgenodigd deel te nemen aan de viering van het avondmaal op de 1e zondag van de maand.

 
Vanwege de strenge lock down zijn alle activiteiten van Baptistengemeente Heerenveen stilgelegd van 19 december 2021 tot en met 15 januari 2022.
Er worden in deze periode ook geen diensten gehouden.
De dienst op zondag 16 januari komt vanwege een te korte voorbereidingstijd te vervallen.
 
Klik op onderstaandende link voor het filmpje over de week van gebed voor eenheid van christenen (16-23 januari)

Pniëlbode

Tien keer per jaar wordt de Pniëlbode in digitale of gedrukte versie verspreid.

Baptistengemeente Heerenveen is een kleine gemeente met een levendig verenigingsleven zoals Zusterhulp, Zangkoor Cantémus en Pniël over Grenzen.

Zusterhulp

Een groep van vrouwen van binnen en buiten de Baptistengemeente Heerenveen.
Haar doel is saamhorigheid te bevorderen en aandacht te hebben voor elkaar en de medemens. Zusterhulp onderneemt o.a. activiteiten ten behoeve van de zending.

Zangkoor Cantémus

Een actief zangkoor met leden uit diverse kerken en ze verleent haar medewerking aan diensten rond Pasen, Kerst en speciale gelegenheden. Wie van zingen houdt is welkom

Pniël over Grenzen

De werkgroep organiseert regelmatig benefietmaaltijden en andere acties ter ondersteuning van diaconale projecten in Zambia en Sierra Leone. Leden van onze gemeente hebben daarmee rechtstreekse verbindingen, waardoor de bijdragen gegarandeerd ten goede komen aan de doelgroepen.

Adresgegevens en Route

Voor adresgegevens en contact informatie zie de contact pagina.

Informatie gewijzigd op: 10 januari 2022