Bestuur

Organisatiestructuur

Via drie taakvelden Inhoud, Mensen en Organisatie wordt er sturing gegeven aan de gemeente. De gemeente heeft drie taakveldverantwoordelijken en een coördinator aangesteld. Zij vertegenwoordigen de gemeente ook in en buiten rechte en zijn bevoegd alle burgerlijke handelingen voor haar te verrichten.

Taakveld “Inhoud”

Verantwoordelijk voor de inhoudelijke kant van de gemeente zoals de diensten, onderwijs en gemeenteontwikkeling. Hierbij gaat het o.a. over de roeping van de gemeente, de inhoud van de gemeente en de groei van de gemeente (kwaliteit en kwantiteit).

Taakveld “Mensen”

Verantwoordelijk voor de mensen binnen de gemeente (leden, vrienden en bezoekers). De activiteiten spitsen zich toe op het bezoekwerk, pastoraat en zusterhulp. Het gaat hierbij om het uitdrukken van “omzien naar elkaar”.

Taakveld “Organisatie”

Verantwoordelijkheid voor het secretariaat, communicatie, financiën, beheer van de gebouwen en inventaris alsmede structuur en organisatie van de gemeente.

Coördinator

Om tot een goede samenwerking en afstemming te komen binnen de taakvelden en tussen de taakvelden onderling is er een coördinator aangesteld die het geheel overziet en bij elkaar brengt.

Samenstelling:

Taakveld Inhoud: Neli de Haan
Taakveld Mensen: Pauline Euving
Taakveld Organisatie: Jos Gerritsen
Coördinator: Jos Gerritsen