Diensten in oktober 2023

Aanvang 10.00 uur, tenzij anders vermeld.

1 oktober: Zr. Ineke Baron, viering van het Avondmaal.

8 oktober: Ds. Bert Wijchers, koffiedrinken na de dienst.

15 oktober: Ds. Kina Tigelaar, koffiedrinken na de dienst.

22 oktober: Br. Peter Lindeboom, koffiedrinken na de dienst.

29 oktober: Ds. Pauline Euving, koffiedrinken na de dienst.

5 november: Zr. Jenneke Span, viering van het Avondmaal.

 

De parttime voorganger voor pastoraat in de gemeente gaat slechts enkele malen per jaar voor in diensten. Naast haar worden daarom gastvoorgangers van buiten uitgenodigd. Ine Holterman coördineert die voorziening en verstrekt de voorgangers vooraf de nodige informatie.  

Muzikale begeleiding:

De muzikale begeleiding wordt aan de piano uitgevoerd.
Coördinatie: Neli de Haan.

Hulpmiddelen:

Tijdens de dienst wordt er gewerkt met een beamer. De te zingen liederen kunnen via OPS op het scherm worden geprojecteerd. Ook kan gewerkt worden met een PowerPoint presentatie, kan muziek gespeeld worden en kan een cd of dvd worden afgespeeld.
De voorganger kan ook een eigen PowerPoint presentatie laten beameren. Als er met OPS gewerkt wordt dan wordt er m.b.v. PowerPoint de te lezen Bijbelteksten geprojecteerd.
Coördinatie: Geert Smid.

Adresgegevens en Route

Voor adresgegevens en contact informatie zie de contact pagina.