Pniëlbode

U kunt hier de actuele Pniëlbode lezen en downloaden.
U hoeft alleen maar op de datum te klikken:
De laatste Pniëlbode is van: April

Informatie:

Het gemeenteblad is verkrijgbaar in geprinte of digitale versie.
Contributie gedrukte versie: minimaal 15,00 Euro per jaar.
Contributie en toezending gedrukte versie per post: minimaal 30 euro per jaar.
Contributie digitale versie: minimaal 10,00 Euro per jaar.
De contributie kan worden overgemaakt naar: rek. nr. NL12 INGB 0005 7130 07 t.n.v. Administratie Pniëlbode

Administratie: Ineke van der Veen
Redactie: Jos Gerritsen
Opmaak en vormgeving: Janny Geertsma